Lucie Drdova Gallery je pražská galerie současného umění se silným konceptuálním portfoliem a osobitým kurátorským přístupem, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou.

Daniel Vlček

“I have seen myself backward.”
― Philip K. Dick, A Scanner Darkly

Pro výtvarné uvažování Daniela Vlčka je klíčová zkušenost s komponováním hudby a elektronickými nástroji. V posledních letech se sice profiloval jako malíř, při malování ale vychází právě z principů odpozorovaných ze soudobé eletronické hudby jako specifického systému utřídění zvuků. Samply, sekvence, smyčky, repetitivní struktury, kombinace cyklických a lineární úseků… Vlček patří k post-tekno generaci současných třicátníků, kteří se rozhodli přenést komplexní zkušenost se životním stylem a estetikou subkultury do sféry současného umění.

Po letech strávených „politickým harassmentem“ s audiovizuální skupinou Groupe Guma Guar, rozkročenou právě mezi institucializovanou uměleckou scénou a tekno subkulturou, Vlček odsunul stranou aktivistickou, protestně-kritickou dikci a upřel pozornost k abstraktnějším zkušenostem smyslové povahy. Jeho obrazy a audiovizuální instalace se recipienta mají dotknout jako konkrétní časová struktura – zavíjený, rozvíjený, nebo pozastavený čas – a přímo ovlivnit chod jeho vědomí. Spojitost s psychedelickými bannery z tekno parties – vizuálními stimulanty už tak nadopované mysli – by u Vlčkova „op-artu“ vůbec nemusela být zjevná, nebýt vrstvy konkrétnějších referencí k elektronické hudbě. Ať ji se jedná o vyrývání geometrického vzoru podle šablony z vinylové desky nebo o instalace z elektronických nástrojů a zvukových aparatur, splňují Vlčkovu podmínku hledat obecnější principy uvnitř konkrétních kulturních podmínek, v nich splývají lidská mysl a technika.

Souvětí z názvu výstavy Pokud nahráváte novou smyčku pozpátku, bude v paměti dál uložena ve směru vpřed, ale bude se chovat, jako by byla uložena obráceně opsal z manuálu svého oblíbeného sampleru. Vsadili jsme na něj kvůli schopnosti vyvolat obraz – stroje hluboce zasahujícího základy lidské imaginace, stejně silně jako třeba kvantová fyzika nebo náboženství. Stroje nám přestaly sloužit už dávno. Staly se z nich generátory lidských snů a citů. MP3 vrací úder.

Jiří Ptáček


    Přihlašte se k odběru novinek


    Kliknutím na tlačítko Odebírat souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.