Lucie Drdova Gallery je pražská galerie současného umění se silným konceptuálním portfoliem a osobitým kurátorským přístupem, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou.

Aleksandra Vajd

Aleksandra Vajd ve své umělecké praxi zkoumá médium fotografie a posouvá jeho hranice. Pracuje s obrazem jako s objektem, využívá prostor a zajímá se o materialitu světla. V poslední době se soustředí na reduktivní práci s fotografií, která prozkoumává hranice média, přičemž klade zvláštní důraz na jeho materialitu. Spojením dvou a více exponovaných fotografií vznikají minimalistické skupiny, jež na zdi vyvolávají až plastický dojem a vedou nás k zamyšlení nad předmětností tohoto údajně nehmotného média.
Slovinská umělkyně Aleksandra Vajd vystudovala fotografii na pražské FAMU a na Newyorské státní univerzitě v New Paltz. V roce 2008 získala docentský titul na Akademii výtvarných umění a designu ve slovinské Lublani. V letech 2005–2015 tvořila převážně ve spolupráci s českým fotografem Hynkem Altem. Od roku 2008 vede katedru fotografie na pražské UMPRUM.